Nolikums

Latvijas vīnu (vīnogu vīnu) un augļu, ogu vīnu konkurss - 2018 un kvalitātes novērtējums

Par kvalitatīvu Latvijas vīnu!

Konkursu organizē Latvijas Vīnkopju un vīndaru biedrība (turpmāk – Biedrība).

Konkursa mērķis ir apzināt un vērtēt no vietējiem augļiem, ogām u.c. vīnā izmantojamiem materiāliem (t. sk. vīnogām) gatavoto vīnu kvalitāti, informēt par to interesentus un veicināt vīndarīšanas kvalitatīvo izaugsmi.

 Konkursā aicināti piedalīties Latvijas vīndari un vīndarītavas gan ar komerciālajiem (licencētie ražotāji), gan pašpatēriņam gatavotiem vīniem, iesniedzot konkursa nolikumam atbilstoši noformētus paraugus un samaksājot dalības maksu.

Licencētie ražotāji konkursā iesniegtos paraugus var pieteikt arī kvalitātes novērtējumam.

Lai palīdzētu patērētājiem orientēties Latvijā ražoto vīnu (vīnogu vīnu) un augļu, ogu vīnu (raudzēto alkoholisko dzērienu) piedāvājumā un informētu sabiedrību par tiem vīniem, kas saņēmuši žūrijas pozitīvu vērtējumu, Biedrība ir ieviesusi augļu, ogu vīnu un vīnogu vīnu kvalitātes novērtējuma Kvalitātes kontroles zīmi – uzlīmi.

Kvalitātes kontroles zīme tiks piešķirta tiem licencēto vīndarītavu vīniem, kas konkursā būs ieguvuši vairāk par 50% punktiem no maksimāli iespējamā punktu skaita un nevienā vērtējumā nebūs saņēmuši “0”.

Kvalitātes kontroles zīmi drīkst lietot tikai konkrētai partijai (partijas Nr.), kas norādīts pieteikumā un uz iesniegtajām pudelēm.

 

 

Konkursa dalības maksa:

·    par vienu vīna paraugu Biedrības biedriem 7 EUR, kuri nomaksājuši biedra naudu par 2018.gadu, pārējiem konkursantiem - 15 EUR.  Juridiskajām personām, kas nav Biedrības biedri, bet vēlas iesniegt paraugus konkursam un/vai kvalitātes kontrolei, maksa par paraugu  - 15 EUR.

·    Biedrības biedri, kuri nomaksājuši biedra naudu par 2018.gadu, vienu paraugu konkursam var iesniegt bez dalības maksas.

Paraugu skaits Biedrības biedriem netiek ierobežots, pārējiem – ne vairāk kā 5 paraugi.

 

Pieteikšanās konkursam un vīna paraugu iesniegšana

1.   Dalība konkursā un paraugu skaits jāpiesaka Biedrībā līdz 25.05.2018., rakstot uz e-pasts: info.lvvb@gmail.com.

2.    Vīna paraugi jāiesniedz 01.06.2018. no plkst.12.00 līdz. 17.00 SIA Gemoss zālē Mūkusalas ielā 73, Rīgā . Kontaktpersona Oskars Žvagins, tālr.26320202.

Pēc norādīta laika paraugi konkursam vairs netiks pieņemti!

 

3.  Dalības maksa jāieskaita Biedrības kontā līdz 30.05.2018. (ar norādi: Vīna konkursam–2018,  par .... paraugiem) un aploksnē jāievieto izdruka par samaksu. Bezmaksas paraugam apraksta veidlapā par to jāpievieno norāde.

4.  Visi iesniegtie paraugi, gan uz konkursu, gan uz kvalitātes kontroli 7 - 10 dienas tiks uzglabāti istabas temperatūrā 17 - 230C.

5. Vīnu vērtēšana notiks 12. - 13.06.2018. SIA GEMOSS telpās Mūkusalas ielā 73, Rīgā.

5. Noslēguma pasākuma (rezultātu paziņošana,  apbalvošana, vīna konkursa paraugu degustācija) norises vieta un laiks tiks paziņoti pēc paraugu pieteikumu saņemšanas.

 Konkursam iesniedzamo vīna paraugu iedalījums

Vīni tiks vērtēti, iedalot tos divās pamata grupās: vīnos (vīnogu vīnos) un augļu, ogu vīnos (raudzētos alkoholiskos dzērienos).

 

Vīnogu vīnus iedala 3 grupās:

·       baltvīni;  

·       sarkanvīni;  

·       dzirkstošie vīni – kas iegūti tikai ar dabīgu otrreizējo raudzēšanu;

 

Augļu un ogu vīni 7 grupās ar apakšgrupām:

 

·       baltvīni: sausais, pussausais/pussaldais, deserta;  

·       sarkanvīni: sausais, pussausais/pussaldais, deserta;  

·       dzirkstošie augļu un ogu vīni – kas iegūti tikai ar dabīgu otrreizējo raudzēšanu;

·       dzirkstošie augļu un ogu vīni – mākslīgi gāzēti vīni;

·       sidri – mākslīgi negāzēti;

·       sidri – mākslīgi gāzēti sidri;

·       eksotiskie vīni (ziedu vīni, bērzu sulas vīns u.c, kam izejmateriāls nav ogas, augļi un rabarberi)

Iesniedzot vīna paraugus konkursam vai kvalitātes novērtējumam, attiecīgi jānorāda piederība šim dalījumam.

 

Zeltainie un dzeltenbrūnie vīni tiks pieskaitīti baltvīnu grupai, bet rozā vīni, pēc iesniedzēja uzskatiem – sarkanvīniem, ja to pasniegšana ir vēlama istabas temperatūrā vai baltvīniem, ja pasniegšanā vīns ir jāatdzesē.

 

Konkursam un kvalitātes kontrolei var iesniegt tikai tos vīnus, kas nav stiprināti ar papildus alkoholu un izejvielas iegūtas tikai Latvijas teritorijā.

 

Paraugu noformējums

Iesniedzamajiem paraugiem jābūt pildītiem 0,75 l pudelēs (cita tilpuma pudeles pieļaujamas, ja kopējais iesniegtais tilpums nav mazāks par 0,75 l, piemēram 2 x 375 ml; 2 x 500 ml; 4 x 200 ml pudeles), ar korķa vai skrūvējamiem korķiem, korķiem jābūt drošiem. Vīns pudelēs jāpilda līdz augšai, atstājot brīvu gaisa telpu apm. 2 cm biezumā. Uz pudeles jābūt balta papīra etiķetei, kas uzlīmēta uz pudeles apakšdaļas, tā, lai apakšējā mala ir 2,5 cm virs pudeles dibena. Uz etiķetes drukātā veidā jānorāda šāda informācija par vīnu:

·       vīndaris;

·       grupa un apakšgrupa (piem., baltvīns pussauss; sarkanvīns, deserta, eksotiskais vīns);

·       alkohola saturs, ja tāds ir noteikts.   

 Komerciālajiem konkursa vīniem jābūt noformētiem atbilstoši normatīvo aktu prasībām – ar etiķetēm, akcīzes markām un partijas numuru, iesniedzot daudzumu, ne mazāku par 0,75 l (ja 1 vienības tilpums ir mazāks par 0,75l, jāiesniedz atbilstoši lielāks pudeļu skaits).

Tiem vīniem, kas tiek pieteikti arī kvalitātes novērtējumam, licencētie vīndari papildus vērtēšanas paraugam iesniedz vēl 2 pudeles (vienības) ar etiķetēm un akcīzes markām – šie papildus paraugi tiks apzīmogoti un atdoti vīndarim uzglabāšanai.

Kvalitātes kontroles nodrošināšanai marķētie paraugi jāuzglabā vismaz 1 gadu pēc attiecīgās vīna partijas pēdējās pudeles nodošanas apritē.

 

Saskaņā ar Latvijas  Vīnkopju un Vīndaru biedrības valdes lēmumu - juridiskiem biedriem, obligāti kvalitātes kontrolei jāiesniedz paraugi kvalitātes kontrolei no visām saražotām partijām, kuru ražošanas apjoms pārsniedz 300 litrus.

 

Katram paraugam jāpievieno informācija ar šādām ziņām (sk. pielikumā apraksta veidlapu, obligāti jāaizpilda visas atbilstošās ailes):

1) autors (vīndarītava vai vīndaris),

            2) parauga apraksts, kas sakrīt ar informāciju uz pudeles,   

            3) vīna izejmateriāls, saražotais apjoms (litros, pudelēs pa tilpumiem), izgatavošanas gads.

            4) Partijas Nr. (visiem komerciālajiem vīniem)

Pēc izvēles dalībnieki var sniegt arī papildus informāciju par konkrēto vīnu: izmantoto raugu, pievienotajām sastāvdaļām vai tehnoloģiskām detaļām.

Paraugu pudeles jāiesniedz droši iepakotas kartona kastē, nodrošinot tās pret saplīšanu.

Paraugi, kuri netiks noformēti atbilstoši nolikuma prasībām, konkursā netiks vērtēti.

 

 Vīnu vērtēšana

Žūrijas komisiju veidos 5 - 7 pieredzējušie Latvijas vīnziņi, vīndari un ar vīna kultūru saistīti cilvēki.

Žūrijai ir tiesības iesniegto vīna paraugu pārcelt uz citu konkursa kategoriju, ja norādes par paraugu piederību grupai un apakšgrupai ir pretrunīgas.

Žūrija tiek informēta par augļu un ogu vīnu (raudzētu alkoholisko dzērienu) izejmateriālu. Žūrija vērtē vīnus klusumā un nav tiesīga prasīt kādu citu jautājumu par konkrēto paraugu.

Vīnus vērtēs 1–10 punktu sistēmā pēc 4 kritērijiem, katram kritērijam piešķirot atšķirīgu koeficientu. Maksimāli iespējamais punktu skaits – 200.

Kritērijs

Koeficients

Maksimālais punktu skaits

Vīna izskats glāzē

3

30

Aromāts

4

40

Garša, struktūra, sabalansētība

5

50

Kopiespaids par kvalitāti

8

80

Katra iesniegtā parauga kopvērtējumu aprēķina neņemot vērā lielāko un mazāko parauga vērtējumu.

Kvalitātes kontroles kārtība

Kvalitātes kontroles zīmi saņems tie vīni, kas kopvērtējumā būs ieguvuši vairāk par 50% punktiem no maksimāli iespējamā punktu  skaita un ne no viena žūrijas locekļa, nevienā no vērtējuma kritērijiem, nebūs saņēmuši “0”.

Ar dalību kvalitātes kontrolē licenzētie vīndari apliecina, ka tiks ievēroti kvalitātes kontroles uzlīmes lietošanas nosacījumi. Par kvalitātes kontroles zīmes lietošanas pārkāpumiem lemj Latvijas Vīnkopju un vīndaru biedrības valde.

Godalgas

Licencēto vīndarītavu vīni un pašpatēriņa vīni tiks godalgoti, tos nedalot atsevišķās grupās.   Vīni tiks nominēti katrā no minētajām vīnu grupām un apakšgrupām.    

 

Nosacījumi:

·    tiks godalgoti 3 labākie, ja paraugu skaits nominācijā pārsniegs 10,

·    tiks godalgots 1 labākais, ja paraugu skaits nominācijā nepārsniegs 10,

·    vīns netiks godalgots, ja parauga vērtējuma punktu skaits nesasniegs 50% no maksimāli iespējamā.

 

Lielā nominācija vīnu (vīnogu vīnu) kategorijā  – tiks godalgoti 3 vīni, kuri kopsummā iegūs vislielāko punktu skaitu no vīniem.

 

Lielā nominācija augļu un ogu vīnu kategorijā  – tiks godalgoti 3 vīni, kuri kopsummā iegūs vislielāko punktu skaitu no augļu ogu vīniem.

 

Licencētajām vīndarītavām, kas iesniegs vairāk par 5 paraugiem, tiks izrēķināts vidējais aritmētiskais no visu paraugu punktu skaita un attiecīgi, tiks piešķirtas 3 nominācijas:  “Labākā 2018. gada vīndarītava”.

 

 

Žūrijai ir tiesības nominēt vīnus, kas uzrādījuši īpašu kvalitāti kādā no vērtēšanas kritērijiem.

 

Tālr. uzziņām: Oskars Žvagins 26320202;     Ričards Ivanovs 28889910   

 

Rekvizīti iemaksu veikšanai: Latvijas Vīnkopju un vīndaru biedrība, reģ.Nr.40008105064, norēķinu konts: LV98UNLA0050008715216, A/S ”SEB Banka”, kods UNLALV2X036

 

Ražotāja un vīna apraksta veidlapa